Sterk teamontwikkeling

Wij verbinden mensen en versterken teams 

Meer informatie

Sterk teamontwikkeling

Wij, Henk en Jacqueline van STERK Teamontwikkeling, zorgen ervoor dat jouw mensen de volgende stap in hun ontwikkeling zetten en mee kunnen in de groei. Onze nuchtere en energieke, resultaatgerichte werkwijze verbindt mensen aan organisatiedoelstellingen. Dankzij onze managementervaring kennen we de dilemma’s en paradoxen waar directie en management mee te maken hebben. Als coaches en begeleiders hebben we beide onze eigen stijl en daar zit ook precies onze kracht: we vullen elkaar aan en versterken elkaar. Onze STERK waarden Verbinden, Versterken, Doen en Genieten zijn de basis voor al onze samenwerkingen.

Verbind, versterk en optimaliseer.
Van eigen kracht naar samen sterk.

Jij bent ambitieus en hebt een duidelijk beeld van waar je heen wilt. Nu je team nog meekrijgen in jouw flow! Hierbij is Sterk de partner die ervoor zorgt dat jouw mensen de volgende stap zetten in hun ontwikkeling en mee kunnen in de groei. Met onze nuchtere en energieke werkwijze verbinden we mensen aan organisatiedoelstellingen. Zo maken wij ons sterk voor teamontwikkeling.

Onze werkwijze

Voor teams die samen een volgende stap willen maken hebben wij inmiddels een goed werkende aanpak. Teams met ambitie hebben een richting of en stip op de horizon. Zij weten waarom en WAT ze willen in de bovenstroom. Sterk richt zich op het versnellen, verduidelijken en het eenvoudiger maken van HOE daar – samen met de mensen – te komen. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van teams op de de onderstroom; in hoe je mensen mee krijgt om samen doelen & resultaten echt te realiseren.

Wij werken met en voor ambitieuze opdrachtgevers die een volgende stap met hun team willen maken. We richten ons vooral op de management laag. Volgens ons zit hier de meeste teamimpact. Inmiddels hebben we onze eigen werkwijze; een sterke aanpak die werkt.

Fase 1 - ontdekken

In deze analyse fase ontdekken we het menselijk kapitaal en hoe we met elkaar samen werken. We leren we elkaar – nog beter – kennen en bespreken waarom we een volgende stap willen maken. Wat we samen te doen hebben. We inventariseren de persoonlijke kwaliteiten en drijfveren met behulp van de kleurentaal van Insights. We staan stil bij de teamkracht en de teamdynamiek. Hoe werken we samen en wat gebeurt er als de druk opgevoerd wordt.We analyseren wat samen te doen is met diverse teammodellen. De teameffectiviteit met Insights. De teamfases van Tuckmann en het sterk teammodel geïnspireerd op Lencioni zijn onze basis modellen voor ons theoretisch kader. Het resultaat is dat het team persoonlijk verbonden is met elkaar en met wat er samen te doen is. Teamafspraken en prioriteiten als focus om samen een volgende stap te maken.

Fase 2 - doorbreken

Tijdens deze fase gaan we dieper in op waarom we doen wat we doen. Zowel individueel als in het team en indien aanwezig ook in de sub teams. We krijgen inzicht in de systemen en de patronen in de samenwerkingen in het team. Wat samen goed werkt en wat ons tegenwerkt. We gaan ook meer concreet maken welk nieuw gedrag wenselijk is. Koppelen dit desgewenst aan de waarde van de organisatie. Een intensieve fase waarin echt een stap wordt gezet om samen een streep achter het verleden te zetten. Zo komt er ruimte voor het nieuwe.

Fase 3 - ontwikkelen

In deze fase geven we thematisch aandacht aan een onderwerp om samen te leren. Zowel op persoonlijk als op team competenties om samen te groeien voor de volgende stap. Denk aan effectieve korte workshops over communiceren, beïnvloeden, omgaan met stress. feedback, kwaliteiten in het team beter benutten in de praktijk. Ook verdiepende Insights workshops passen goed bij deze fase; herkennen van de 8 types, verdieping met insights op het persoonlijk leiderschap, leiderschap stijlen, de Kunst van het schakelen. De workshop zijn sterk gericht op een maximaal effect in de dagelijkse praktijk. Onze workshop als onderdeel van onze aanpak hebben daarom een maximale impact in de praktijk.

Fase 4 - borgen

Deze laatste fase is er op gericht op dat wat samen geleerd is ook in de organisatie zichtbaar wordt. Het doel is dat de verbinding middels de praktische samenwerking continu op het netvlies blijft bij de mensen en zo verder groeit. Zowel individueel als samen. In co-creatie zijn veel diverse vormen hierbij denkbaar. Voorbeelden zijn; een nieuwe structuur voor werkoverleg waarbij iedereen het prettig vindt, overleg met “clearing” of inchecken en uitchecken, het organiseren van korte pizza kennissessies, het starten met “informeel’ overleg, een buddy structuur voor feedback of persoonlijke ontwikkel plannen. Samen aan een jaarproject werken; een boek, een film, het organiseren van een leverancier/klant/familie dag, etc. Samenwerking wordt zo verder bevordert en de inzichten en de bewustwording van onze werkwijze wordt zo in nieuwe vormen echt in de dagelijkse gang van zaken ingebed. Het klimaat wordt positiever. Meer mensen werken samen in flow en het resultaat groeit. De volgende stap in het team is bereikt.

Hoe werkt het?

In een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever horen we de context en de urgentie om samen aan de slag te gaan. Na dit gesprek maken we een voorstel en samen plannen we data en (online)locaties. 2 weken voorafgaand aan de eerste (digtale)team sessie ontvangen de teamleden de Insights online vragen lijst en een voorbereidende mail ter mind-set. In de eerste teamsessie worden de persoonlijkheid profielen uitgedeeld en toegelicht. Daarna en na goed bevinden – met in acht voor ieder privacy – ontvangt ieder persoonlijk het profiel in pdf per mail. Het team ontvangt na de sessie een kort uitwerkingen per mail. Na iedere sessie vindt een korte evaluatie met de opdrachtgever(s) plaats. In deze evaluatie checken we de impact in de praktijk. En bespreken we samen de input voor de (digitale)vervolgsessie.

Business partners die mensen aan resultaten koppelen

We hebben zelf veel managementervaring en kijken verder dan de waan van de dag. We weten dus heel goed wat er speelt en snappen de dilemma’s en paradoxen waar directie en management mee te maken hebben. Als coaches en begeleiders hebben we onze eigen stijl en daar zit ook precies de kracht van onze samenwerking. We vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Samenwerken doen we dan ook vanuit onze STERK waarden:

Verbinden, versterken, doen en genieten.

Contact

We zijn altijd bereikbaar voor vragen en advies. Bel ons gerust op: 06-278 787 03 of mail ons via de button hieronder. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.